HakU on päättynyt

Haku hankehautomoon oli 9.3.-3.4.2018.

Valintapäätöksistä ilmoitetaan toukokuussa.

 


 

MITÄ ETSIMME?

SINÄ:

  • olet naispuolinen audiovisuaalisen alan ammattilainen

  • et ole vielä debytoinut siinä genressä, johon kuuluvalla teoksella haet hankehautomoon

  • hankkeesi on pitkä näytelmäelokuva, pitkä dokumentti tai televisiosarja

  • sinulla on audiovisuaalisen alan tai muun taidealan tutkinto ja olet aiemmin ollut taiteellisesti vastuullisessa roolissa vähintään yhdessä lyhytelokuvassa, joka on esitetty julkisesti tai saanut julkisen levityksen.

Hankehautomoon voivat osallistua ainoastaan yksittäiset henkilöt. Osallistuminen työryhmänä ei ole mahdollista.


HANKKEESI:

  • on pitkä näytelmäelokuva, pitkä dokumenttielokuva tai fiktiivinen televisiosarja, joka on käsikirjoitus- ja suunnitteluvaiheessa

  • ei ole aiemmin saanut kehittely- tai tuotantotukea eikä sellaista rahoitusta olla hankkeelle hakemassa vuoden 2018 aikana.

  • on alkuperäisaiheesi ja oikeudet sen kehittelyyn ovat sinulla

  • teoksen kokonaiskesto on vähintään 60 minuuttia

 

MITÄ TARJOAMME?

Hankehautomossa työskennellään kuuden kuukauden ajan kehittäen sitä hanketta, jolla hankehautomoon on haettu. WIFT Finland ry solmii työsopimuksen kunkin hankehautomoon valitun kanssa. Palkka on 2500 euroa kuukaudessa. Hankehautomo tarjoaa työntekijöille yhteisen työtilan Helsingissä. Elokuvahankkeita kehitellään mm. työpajatyöskentelyn, vertaispalautteen ja mentoroinnin avulla. Hankehautomossa kehitettävien teosten oikeudet säilyvät niiden tekijöillä.

 NÄKYVÄKSI-HANKEHAUTOMON HAKUSÄÄNNÖT JA HAKIJAN MUISTILISTA

 

Hankehautomossa työstettävän teoksen tulee olla pitkä näytelmäelokuva, pitkä dokumenttielokuva tai televisiosarja, joka on hakijan debyytti kyseisessä genressä. Elokuvan tai televisiosarjan tulee olla kokonaiskestoltaan vähintään 60 minuuttia.

Hakija voi olla ainoastaan yksityishenkilö, työryhmähakemuksia ei hyväksytä. Hakijana täytät hakukelpoisuuden, kun sinulla on audiovisuaalisen alan tai muun taidealan tutkinto ja olet aiemmin ollut taiteellisesti vastuullisessa roolissa vähintään yhdessä lyhytelokuvassa, joka on esitetty julkisesti tai saanut julkisen levityksen. Myös elokuvan virallinen festivaalilevitys huomioidaan. Julkisen esityksen saanut elokuva voi olla opiskelijatyö.

Hankkeesi on hakukelpoinen, jos se ei ole koskaan saanut kehittely- tai tuotantotukea julkisesta tai yksityisestä rahoitusorganisaatiosta eikä hankkeelle haeta julkista tai yksityistä kehittely- tai tuotantotukea vuoden 2018 aikana. Tuotantotueksi ei lasketa hankkeen valmisteluun aiemmin kohdistunutta hakijalle henkilökohtaisesti myönnettyä työskentely-, kohde- tai käsikirjoitusapurahaa. Hankkeen tulee olla hakijan alkuperäisaihe, ja kaikki oikeudet sen kehittelyyn tulee olla hakijalla.

Hakijan tulee täyttää hakukelpoisuuden kriteerit valintaprosessin loppuun mennessä toukokuussa 2018. Hakija voi hakea hankehautomoon vain yhdellä hankkeella eli kultakin hakijalta hyväksytään vain yksi hakemus.

Hakemus lähetetään NÄKYVÄKSI-hankehautomon nettisivuilla olevalla lomakkeella sivuilla olevan ohjeen mukaisesti. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

 


Hakemus ja sen liitteet

Hankehautomoon haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon on linkki tällä sivustolla. 

Hakulomakkeeseen liitetään alla luetellut pakolliset liitteet. Ne liitetään hakulomakkeeseen yhtenä pdf-tiedostona.

 

 1)    1-2 sivun synopsis hankkeesta

 

 2)    Tekstinäyte

a) Fiktiivinen elokuva- tai televisiokäsikirjoitus:

kuusi sivua aukikirjoitettua käsikirjoitusta. Näyte voi sisältää useamman kohtauksen. Kohtaukset voivat olla eri kohdista elokuvaa. Kirjoita kunkin kohtauksen yhteyteen, mistä kohtaa elokuvaa se on. Tekstinäyte lähetetään ilman kansisivua ja hakijan nimeä.

tai

b) Dokumenttielokuvan käsikirjoitus:

kolmen sivun visuaalinen ja toiminnallinen treatment tilanteista/kohtauksista, jotka ovat tai voisivat olla osa elokuvaa. Tilanteet/kohtaukset voivat olla eri kohdista elokuvaa. Kirjoita tilanteen/kohtauksen yhteyteen, mistä kohtaa elokuvaa se on. Tekstinäyte lähetetään ilman kansisivua ja hakijan nimeä.

 

3)    Kuvaus elokuvan/televisiosarjan päähenkilöistä, max. 2 sivua.

 

4)    Henkilökohtainen 1-2 sivun mittainen motivaatiokirje.

Kerro vahvuuksistasi, toiveistasi ja siitä, miten yhteisöllinen hankehautomotyöskentely tukisi juuri sinua ja hankettasi sekä edistäisi sen toteutumista.

 

Hankehautomon työskentelykieli on pääsääntöisesti suomi. Käsikirjoituksen kieli voi olla suomi tai ruotsi. Osa hankehautomotoiminnasta tapahtuu myös englanniksi.

 

 

VAlINTAPROSESSI

Valinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa ulkopuolinen asiantuntijaraati arvioi hakijoiden hankkeet anonyymisti. Korkeimmat pistemäärät saaneet hakemukset muodostavat shortlistan. Shortlistatut hakijat kutsutaan työhaastatteluun. Valintaprosessin päätteeksi hankehautomoon valitaan neljä hakijaa. Kaikki hakukelpoisuuden täyttävät hakijat saavat lyhyen yhteenvedon hankkeensa arvioinnista valintapäätösten jälkeen. NÄKYVÄKSI-työryhmä varaa oikeuden jättää antamatta muuta palautetta valintapäätöksistä.

Hakulomakkeen ja sen liitteet lähettäessään hakija sitoutuu kaikkiin hakusääntöihin sekä tässä kerrottuihin hankehautomon työskentelymetodeihin, jos hän tulee valituksi.


 

LISÄTIETOJA TYÖSUHTEESTA

Hankehautomo käynnistyy kahden viikon pituisella palkallisella orientaatiojaksolla kesäkuussa 2018. Varsinainen työskentelyjakso alkaa 6.8.2018 ja päättyy tammikuun 2019 puoleen väliin mennessä kunkin työntekijän kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti. Työskentelyjaksoon sisällytetään työntekijälle kertynyt loma.

Hankehautomon työntekijät työskentelevät kokonaistyöajalla ja heidän kuukausittainen kokonaispalkkansa on 2500 euroa. Kustannusten korvauksista sovitaan erikseen. Työntekijät työskentelevät yhteisessä hankehautomotyötilassa Helsingissä.

Työskentelyjakson alussa työntekijän kanssa tehdään henkilökohtainen työsuunnitelma. Työntekijälle räätälöidään hänen omiin tarpeisiinsa sopivaa mentorointia ja muuta elokuvahankkeen edistämistä tukevaa toimintaa hankehautomon aikana. Kullekin hankkeelle solmitaan osatuotantosopimus hankehautomon kehittelyn osalta.

Työntekijä pitää työstään viikottaista työskentelypäiväkirjaa ja työaikaseurantaa. NÄKYVÄKSI-hankehautomon tavoite on vahvistaa naistekijöden asemaa ja parantaa tasa- arvoisen luovan työskentelyn edellytyksiä Suomessa. Työpäiväkirjoja käytetään hankehautomon tulosten analysointiin, toimintamallin kehittämiseen sekä WIFT Finland ry:n ja NÄKYVÄKSI-työryhmän osalta hankkeen kannalta olennaiseen sisäiseen ja ulkoiseen raportointiin.

Hankehautomon aikainen työskentely on työntekijälle itselleen vapaasti sovittavaa kokonaistyöaikaa, mutta hankehautomon aikana sitoudutaan osallistumaan kaikille työntekijöille yhteisesti luotuihin työpajoihin, joissa kehitetään niin käsikirjoituksia kuin hankkeiden tuotannollisia suunnitelmia. Lisäksi kaikki elokuvahankkeet esitellään kansainvälisille rahoittajille POWR-tapahtumassa Tallinnassa marraskuussa 2018.

Hankehautomon kouluttajina ja yhteistyökumppaneina toimii kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita. Hankehautomon vetäjinä toimivat Jenni Koski ja Raija Talvio.

 


NÄKYVÄKSI on saanut Suomen Kulttuurirahaston Taide toiseen -rahoituksen vuosina 2018-2019. Hankehautomon yhteistyökumppaneita ovat mm. Aalto-yliopisto, POWR-pitchaustyöpaja, Käsikirjoittajien kilta, Ilmaisuverstas, Angel Films ja WIFT Nordic.

 


Yhteystiedot 

Women in Film and Television Finland

Siltasaarenkatu 13, huone 538 (Tilajakamo)
00530 Helsinki

incubator@wift.fi
www.wift.fi/nakyvaksi


 

Näkyväksi      TULOKsia      Ajankohtaista      ukk      Tiimi      in english      På svenska

 

 
 
wift_finland_logo_rgb_2018.png
skr_vihrea_1.gif