tiimi

 

Raija Talvio, TaT, käsikirjoittaja, opettaja ja tutkija. Raija on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta ja työskennellyt elokuva-alalla lähes neljä vuosikymmentä. Hän on käsikirjoittanut kaksi pitkää näytelmäelokuvaa, tv-fiktiota, yhden näytelmän ja sai taiteen Suomi-palkinnon vuonna 2000. Raija on toiminut opettajana alan ammattikorkeakouluissa ja Aalto-yliopistossa 1990-luvulta alkaen muun muassa erilaisten käsikirjoitustyöpajojen vetäjänä ja on suorittanut sekä opettajan pedagogiset opinnot että EU:n MEDIA-ohjelman NbNW- ja Sources2- mentorikoulutukset. Raija on toiminut myös muissa elokuva-alan tehtävissä kuten leikkaajana ja animaatiokuvaajana. Hän on julkaissut tutkimusartikkeleita kansainvälisissä julkaisuissa; vuonna 2015 Aalto-yliopistossa tarkastettu väitöskirja tarkasteli elokuvakäsikirjoittajien ammattikunnan syntyä Suomessa. Raija toimii WIFTin lisäksi Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry:n hallituksessa ja on Käsikirjoittajien killan puheenjohtaja.Jenni Koski, FM, MCM luova tuottaja, elokuvantekijä, kääntäjä ja kouluttaja. Jenni on toiminut elokuva-alalla sekä Suomessa että Australiassa kymmenen vuoden ajan. Freelance-työnsä ohella Jenni toimii projektipäällikkönä ja tuottajana yhteispohjoismaisessa WIFT Nordic -verkostossa sekä eurooppalaisessa Womarts-hankkeessa, jotka korostavat naispuolisten taiteilijoiden asemaa eurooppalaisessa kulttuurihistoriassa ja kulttuurisessa monimuotoisuudessa ja jotka sisältävät erilaisia taiteilijoiden näkyvyyttä ja heidän taiteensa levittämistä lisääviä toimenpiteitä, täydennyskoulutustoimintaa sekä monialaisten, luovan alan yrittäjyyttä ja työllistymistä lisäävien toimenpiteiden ja niitä tukevien tapahtumien järjestämistä. NÄKYVÄKSI-hanke on jatkumoa Jennin tekemälle aktiiviselle työlle sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi audiovisuaalisella alalla. Jenni on valmistunut media-alan ammatilliseksi opettajaksi ja kouluttajaksi Hämeen ammattikorkeakoulusta vuonna 2017.

 

 

Näkyväksi      HAKU      Ajankohtaista      ukk      in english      På svenska

 
 
 
wift_finland_logo_rgb_2018.png
skr_vihrea_1.gif