Kutsu: Tule mukaan Women in Film and Television Finlandin yhteistyöfoorumiin etsimään konkreettisia tapoja audiovisuaalisen alan tasa-arvotilanteen korjaamiseksi

 

Kutsu: Tule mukaan Women in Film and Television Finlandin yhteistyöfoorumiin etsimään konkreettisia tapoja audiovisuaalisen alan tasa-arvotilanteen korjaamiseksi

Women in Film and Television Finland ry järjestää Tiedosta tekoihin -yhteistyöfoorumin Helsingissä Vanhalla Ylioppilastalolla tiistaina 21.11.2017 klo 13 alkaen. Tilaisuudessa audiovisuaalisen alan rahoittajaorganisaatiot ja muut toimijat tuovat esille konkreettisia toimenpide-ehdotuksia alan epätasa-arvoisen tilanteen ratkaisemiseksi. Toivotamme lämpimästi mukaan myös tekijäjärjestöt, alan organisaatiot ja kaikki asiasta kiinnostuneet yksityishenkilöt.

Women in Film and Television Finland ry on kutsunut audiovisuaalisen alan rahoittajia sekä organisaatioita esittämään konkreettisia ratkaisuehdotuksia Tiedosta tekoihin -yhteistyöfoorumiin 21.11. klo 13 alkaen. Tilaisuudessa halutaan löytää konkreettisia keinoja, joiden avulla tutkimuksessa todettu epätasa-arvoinen tilanne saadaan korjattua. Tilaisuuteen on pyydetty 1-3 ratkaisuehdotusta kultakin mukaan kutsutulta rahoittajaorganisaatiolta.

Rahoittajien lisäksi tilaisuuteen on kutsuttu mukaan tekijäjärjestöjä ja muita audiovisuaalisen alan organisaatioita kuten oppilaitoksia. Myös kaikki WIFTin jäsenet ja muut asiasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita yhteistyöfoorumiin. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

– Pelkät kauniit puheet eivät riitä, vaan tilanteen korjaaminen vaatii alan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja kaikkien osallistumista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, Women in Film and Television ry:n hallitus toteaa.

Tiedosta tekoihin -yhteistyöfoorumissa kuullaan Cuporen kesäkuussa 2017 julkaiseman, Sukupuolten välinen tasa-arvo elokuvatuotannossa. Julkisen rahoituksen jakautuminen -selvityksen tehneen erikoistutkija Tarja Savolaisen alustus. Selvitys sai alkunsa Women in Film and Television Finlandin Opetus- ja kulttuuriministeriöön tekemästä aloitteesta vuonna 2015. Selvityksessä todetaan muun muassa naisten ohjaamille elokuville ja naispuolisille elokuvataiteilijoille ohjautuneen vain noin neljänneksen (24 %) vuosina 2011–2015 elokuvatuotantoon suunnatusta julkisesta rahoituksesta. Samalta tarkastelujaksolta löytyi hyvin selkeästi sukupuolittunut rakenne Yleisradion ulkopuolisista tilauksista, jotka olivat lähes yksinomaan miesten ohjaamia (95%). Alustuksen jälkeen järjestetään organisaatioiden välinen paneelikeskustelu, jota moderoi Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen.

Tilaisuutta voi seurata myös streamattuna. Linkki löytyy WIFT Finland ry:n verkkosivuilta. Tallenne on myöhemmin katsottavissa YouTubesta.

Cuporen selvitys Sukupuolten välinen tasa-arvo elokuvatuotannossa. Julkisen rahoituksen jakautuminen on luettavissa kokonaisuudessaan Cuporen verkkosivuilla.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Jenni Koski
varapuheenjohtaja, tuottaja
Women in Film and Television Finland ry
kassa@wift.fi

 

 
Oona Simolin