Tiedote 12.9.2018

 

Tiedote


Women in Film and Television ry kiittää ministeri Sampo Terhoa ja selvityshenkilö Jaana Paanetojaa siitä, että alalla ilmenneiden epäkohtien selvittäminen on edennyt ripeästi. Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu elokuva- ja teatterialalla -selvitysraportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat kannatettavia ja on ilmeistä, että työtä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin aikaansaamiseksi on paljon. WIFT Finland ry on aiemmin useaan otteeseen lausunut, että on tärkeää kiinnittää huomiota rahoittajien vastuuseen. Haluamme edelleen tuoda esiin, että on syytä kiinnittää huomiota rahoitusjärjestelmien ja -rakenteiden toimintaan kokonaisuutena.


Elokuvan julkisesta rahoituksesta Suomessa ohjautui vuosina 2011 – 2015 naisten tuottamille, ohjaamille tai käsikirjoittamille elokuvahankkeille vain 25 %, siitä huolimatta, että elokuvan ammattilaisten joukossa naisia on lähes puolet. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että syrjivät rakenteet ovat yleisiä kaikkialla ja ilmenevät yhtä lailla arjen työtilanteissa kuin vallankäytön ja päätöksentekojärjestelmien toimintakulttuureissa. Euroopan unionin ministerineuvosto on julkaissut vuonna 2017 suosituksen toimenpiteistä, jotka tähtäävät naisten aseman parantamiseen audiovisuaalisella sektorilla. WIFT Finlandin kannanotto on, että audiovisuaalisen kulttuuripolitiikan kehittämisessä ja elokuvataiteen edistämisessä tulee ottaa huomioon kokonaisvaltainen tasa-arvon toteutuminen sekä tekijöiden kentällä että katsojien joukossa. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tulee kirjata sekä Suomen elokuvasäätiön että muiden yhteisiä varoja jakavien elokuvarahoittajien tavoiteohjelmiin. Tasa-arvon toteutumisen pitää olla yksi projektien laadun, niiden rahoituksen sekä ammattilaisten toimintaedellytysten arvioinnin lähtökohdista. Tasa-arvoa tukevien toimenpiteiden tulee olla konkreettisia, pitkäkestoisia ja arvioitavissa olevia. Tasa-arvotavoitteiden toteutumista pitää seurata.


WIFT Finland ry hallitus

Elina Knihtilä, puheenjohtaja

Ulla Heikkilä, varapuheenjohtaja

Jenni Koski, varapuheenjohtaja

Taru Mäkelä, varapuheenjohtaja

Heli Tamminen, sihteeri

Marika Jäske

Nelly Kärkkäinen

Usva Kärnä

Satu Mikkelinen

Silva Rikala

Aino Sirje

Salla Hämäläinen

Maarit Koskinen

Raija Talvio

Elli Toivoniemi