Jäseneksi?

 
 

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, kunniajäseniä ja yhteisöjäseniä.

Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka toimivat yhdistyksen toimialalla ja hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

Kannatusjäseniksi voivat liittyä henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin puhe- ja esitysoikeudella, saada yhdistyksen jäsenposti sekä osallistua yhdistyksen toimintaan. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on edistänyt tasa-arvoa yhdistyksen toimialalla. Yhdistyksen kunniajäseniä ovat ohjaajat Pirjo Honkasalo ja Saara Cantell.

Yhteisöjäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka toimivat tiiviisti yhdistyksen rinnalla ottaen osaa sen hankkeisiin ja tapahtumiin. Yhteisöjäsenien kanssa tuotetaan yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia, tehdään tutkimusta ja harjoitetaan muuta julkaisutoimintaa, tehdään yhteisiä kannanottoja tasa-arvon edistämiseksi sekä levitetään tietoisuutta alan tasa-arvotilanteesta. Jos yhteisön edustaja liittyy yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi, tämä voi liittyä myös yhdistyksen hallitukseen.

Jäsenmaksujen suuruuden ja perimistavan päättää niin varsinaisten jäsenten kuin kannatusjäsenten osalta varsinainen vuosikokous. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.